srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr

Javna rasprava povodom Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Potkrajci 14 jun 2018
Javna rasprava povodom nacrta Statuta Opštine Bijelo Polje 26 april 2018
Javna rasprava povodom nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje 26 april 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje 05 mart 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022 05 mart 2018
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu 05 februar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora za 2018. godinu 05 februar 2018
Javna rasprava povodom nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 15 januar 2018
Javna rasprava povodom nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte 15 januar 2018
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje 13 decembar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada 19 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje 12 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” 02 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Bijelo Polje 24 avgust 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021 godine 06 jul 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2017-2021. godine 22 februar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021. godine 22 februar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu 02 decembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016.godinu 02 decembar 2016
Povodom Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi opštine Bijelo Polje 02 decembar 2016
Go to top