srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr

Javna rasprava povodom Nacrta DUP-a Lješnica 17 novembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija 06 septembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala 02 avgust 2016
Javna rasprava povodom Nacrta lokalnog plana upravljanja otpadom 2016 – 2020. 18 maj 2016
Javna rasprava povodom Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac 03 mart 2016
Javna rasprava 23 februar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2016.godinu 04 decembar 2015
Javna rasprava 04 decembar 2015
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Bijelo Polje 04 decembar 2015
Javna rasprava Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj 09 oktobar 2015
Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselje Loznice 04 jun 2015
Javna rasprava 02 jun 2015
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bijelo Polje 19 mart 2015
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora za 2015.godinu 03 decembar 2014
Javna rasprava o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom 11 septembar 2014
Javna rasprava 28 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 19 mart 2014
Javna rasprava 14 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata 14 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa 14 mart 2014
Go to top