ZAHTJEVI

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

NVO Centar kreativnih vještina

1113 KO Bijelo Polje

 07.05.2020. 14-056/20-3780
NVO Centar kreativnih vještina

1113 KO Bijelo Polje

07.05.2020. 14-056/20-3779
Piper Petar

1130/2 KO Bijelo Polje

16.04.2020. 14-041/20-1545
Mehonjić Bajazit

1130/2 KO Bijelo Polje

25.02.2020. 14-332-910
DOO NJOGO

735/1 KO Babajići

15.04.2020. 14-334/20-1527
Rutović Miloš

4/4 i 5 KO Kostenica

28.02.2020. 14-332-1026
Šćekić Nikola

1930/2 KO Bijelo Polje

29.04.2020. 14-332/20-1635
MZ Lozna

2799/1 KO Lozna

25.02.2020. 14-332-908
Mahmutović Senad

848 KO Bistrica

14.02.2020. 14-041-790
Crnogorski Telekom AD

1261, 1275 KO Ravna Rijeka

14.02.2020. 14-332-792
Rovčanin Filip

1113 KO Bijelo Polje

05.03.2020.  14-332-1156
Bogavac Radivoje

1113 KO Bijelo Polje

06.03.2020.  14-332-20-1207
Mahmutović Mujo

163 KO Gubavač

12.02.2020. 14-332-696
Radović Lela

1113 KO Bijelo Polje

25.02.2020.  14-332-909
Bogavac Radivoje

1113 KO Bijelo Polje

28.02.2020.  14-332-1025
Raičević Ana

1113 KO Bijelo Polje

 25.02.2020.  14-332-949
Ružić Katarina

1113 KO Bijelo Polje

17.02.2020.  14-332-806
Prebiračević Danilo

1113 KO Bijelo Polje

 14.02.2020. 14-332-754
Idrizović Mersida

1113 KO Bijelo Polje

13.02.2020.  14-332/685
Drašković Lidija

1130/2 KO Bijelo Polje

03.02.2020. 14-332/528
Skoko Alija

1130/2 KO Bijelo Polje

15.01.2020.  14/332-113
NVO Novi Poredak

1113 KO Bijelo Polje

 16.01.2020.  14/041-149/2
Drnar Indira

1113 KO Bijelo Polje

15.01.2020.  14/332-114
Rakočević Verica

1113 KO Bijelo Polje

10.01.2020.  14/332-20
Obradović Dijana

1113 KO Bijelo Polje

10.01.2020. 14/332-19
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 1138/7 02.12.2019. 07/1-5045

MZ Lozna

2799/1 28.11.2019. 14/1-4942
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj   22.11.2019. 14/1-4820
Jušković Biljana

1113 KO Bijelo Polje

 16.12.2019.  14-5389
Čović Ljiljana

1113 KO Bijelo Polje

 16.12.2019.  14-5391
Čović Ljiljana

1113 KO Bijelo Polje

16.12.2019.  14-5390
Mahmutović Džerald

1113 KO Bijelo Polje

05.12.02019.  14/1-5079
Smolović Ranko

1113 KO Bijelo Polje

 09.12.2019.  14/1-5140
Ramović Musa

1113 KO Bijelo Polje

09.12.2019.  14/1-5143
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

4151/1 KO Majstorovina

12.11.2019.  07/1-4702
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

4151/1 KO Majstorovina

12.11.2019. 07/1-4704
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

4151/1 KO Majstorovina

12.11.2019. 07/1-4703
Zajmović Fahrudin Muhamed

1113 KO Bijelo Polje

03.12.2019. 14/1-5035  
Skoko Esmana

1113 KO Bijelo Polje

14.11.2019.  14/1-4669
Nikolić Goran

1113 KO Bijelo Polje

25.11.2019.  14/1-4839
Rakočević Verica

1113 KO Bijelo Polje

12.11.2019. 14/1-4633
 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

4038,4049 KO Bijelo Polje

28.10.2019. 14/1-4380
 Crnogorski Telekom AD Podgorica 1328 KO Ravna Rijeka 23.10.2019. 14/1-4323
 Crnogorski Telekom AD Podgorica 1471 KO Bliškovo 23.10.2019. 14/1-4325
 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

4151/1 i 4265 KO Majstorovina

02.10.2019. 07/1-4022
 Crnogorski Telekom AD Podgorica 1113 KO Jabučno  23.10.2019. 14/14324