URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM IZDAVANJA

BROJ DOKUMENTA

Durmitor MNE 2142 KO Bijelo Polje 22.02.2021. 14-332/21-158/3
Durmitor MNE 2220/2 KO Bijelo Polje 22.02.2021. 14-332/21-159/3
Durmitor MNE 2219/3 KO Bijelo Polje 22.02.2021. 14-332/21-157/3
Montenegro Metropolis Media doo 1799/1 KO Bijelo Polje 09.02.2021. 14-332/21-351-440/1
Montenegro Metropolis Media doo 1113 KO Bijelo Polje 09.02.2021. 14-332/21-351-441/1
Montenegro Metropolis Media doo 1130/1 KO Bijelo Polje 09.02.2021. 14-332/21-351-442/1
Nikolić Goran 1113 KO Bijelo Polje 01.02.2021. 14-332/21-492/1
Montenegro Metropolis Media doo 1075 KO Bijelo Polje 29.12.2020. 14-332/20-5913/2
Montenegro Metropolis Media doo 1075 KO Bijelo Polje 29.12.2020. 14-332/20-5913
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1138/8 KO Bijelo Polje 19.10.2020. 14-041/20-4917/3
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1130/1 KO Bijelo Polje 13.10.2020. 14-332/20-5089/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1113 KO Bijelo Polje 27.08.2020. 14-332/20-4675/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1130/1 KO Bijelo Polje 26.08.2020. 14-332/20-4673/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 190 KO Bijelo Polje 26.08.2020. 14-332/20-4674/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1113 KO Bijelo Polje 25.08.2020. 14-332/20-4672/2019
NVO Glasnici nade 1113 KO Bijelo Polje 19.10.2020. 14-056/20-5494
NVO Glasnici nade 1113 KO Bijelo Polje 15.10.2020. 14-056/20-8508
Turistička organizacija Bijelo Polje 1113 KO Bijelo Polje 08.10.2020. 1-332/20-5347
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 30.09.2020. 14-334/20-7999/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 30.09.2020. 14-334/20-8002/1
Beganović Selmo Senad 1799 KO Bijelo Polje 28.08.2020. 14-332/20-4364/2019
Demokratska Crna Gora 410 KO Bijelo Polje 20.08.2020. 14-334/20-4488
Trunz Montenegro 264 KO Nedakuse 24.07.2020. 14-334/20-3770/1
Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 29.07.2020. 14-041/20-4046
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje 1113 KO Bijelo Polje 09.07.2020. 14-332/20-3662/1
Balijagić Rafet 1113 KO Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-2847/1
Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-3122/1
Gradnja doo 264 KO Nedakuse Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-1643/1-1
Gradnja doo 264 KO Nedakuse Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-1643/1
Lu Monte 1113 KO Bijelo Polje 10.06.2020. 14-332/20-2336/1
Rahović Vule 1158 KO Bijelo Polje 10.06.2020. 14-332/20-2392/1
DOO Cherry dm 1113 KO Bijelo Polje 10.06.2020. 14-332/20-2390/1
Kadić Zumreta 1158 KO Bijelo Polje 01.06.2020. 14-332/20-1846/1
Ljuboje Kljajević 425 KO Bijelo Polje 19.06.2020, 14-332/20-4707/2019
NVO Novi poredak 1113 KO Bijelo Polje 16.06.2020. 14/1-332/20-2878/1
Farmasi Montenegro DOO Podgorica 1113 KO Bijelo Polje 12.06.2020. 14-332/20-2784/1
Piper Petar 1130/2 KO Bijelo Polje 20.05.2020. 14-332/20-1985/1
Dubai Investments DOO 1113 KO Bijelo Polje 03.06.2020. 14-332/20-1905/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 03.06.2020. 14-334/20-2166/1
Montenegro Metropolis Media 1799/1 KO Bijelo Polje 28.05.2020. 14-041/20-1599/1/3
Montenegro Metropolis Media 1130 KO Bijelo Polje 25.05.2020. 14-041/20-1599/1/2
Montenegro Metropolis Media 1113 KO Bijelo Polje 25.05.2020. 14-041/20-1599/1
Matino company 86/5 KO Nedakuse 18.05.2020. 14-332/20-1969/1
Matino company 86/5 KO Nedakuse 18.05.2020. 14-332/20-1611/1
Brahaj Nazimi 136 KO Nedakuse 18.05.2020. 14-332/20-1729/1
Brahaj Nazimi 136 KO Nedakuse 19.05.2020. 14-332/20-1730/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 26.05.2020. 14-334/20-2038/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 26.05.2020. 14-334/20-2037/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2020. 14-056/20-3780/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2020. 14-056/20-3779/1
Piper Petar 1130/2 KO Bijelo Polje 18.05.2020. 14-041/20-1545/1
Mehonjić Bajazit 1130/2 KO Bijelo Polje 25.02.2020. 14-332/20-910/1
DOO NJOGO 735/1 KO Babajići 18.05.2020. 14-334/20-1527/1
DOO NJOGO 735/1 KO Babajići 18.05.2020. 14-334/20-1527/1/2
Don V Produkt doo 4/4 i 5 KO Kostenica 06.05.2020. 14-332/20-1026/1
Šćekić Nikola 1930/2 KO Bijelo Polje 06.05.2020. 14-332/20-4397/2019-1635
Spahić Safet 2799/1 Ko Lozna 27.03.2020. 14-332/20-908/1
Mahmutović Senad 848 KO Bistrica 10.03.2020. 14-041/20-790/2
Rovčanin Filip 1130 KO Bijelo Polje 06.03.2020. 14-332/20-1156/1
NVO Novi Poredak 1130 KO Bijelo Polje 10.03.2020. 14-332/20-1207/1
Mahmutović Mujo 163 KO Gubavač 04.03.2020. 14-332/20-696/1
Radović Lela 1130 KO Bijelo Polje 25.02.2020. 14-332/20-909/1
NVO Novi Poredak 1130 KO Bijelo Polje 03.03.2020. 14-332/20-1025/1
Raičević Ana 1130 KO Bijelo Polje 26.02.2020. 14-332/20-949/1
Ružić Katarina 1130 KO Bijelo Polje 19.02.2020. 14-332/20-806/1
Prebiračević Danilo 1130 KO Bijelo Polje 14.02.2020. 14-332/20-754/1
Idrizović Mersida 1130 KO Bijelo Polje 13.02.2020. 14-332/20-685/1
Drašković Lidija 1130/2 KO Bijelo Polje 04.02.2020. 14-332/20-528/1
Skoko Alija 1130/2 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-332-113/1
NVO Novi Poredak 1113 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-041-149/1
Drndar Indira 1113 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-332-114/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 16.01.2020. 14/1-332-20/1
Obradović Dijana  1113 KO Bijelo Polje 16.01.2020. 14/1-332-19/1
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 2348/3,1801,1918... 30.12.2019. 14/1-4820/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 1138/7 KO Bijelo Polje 30.12.2019. 14/1-5045/2
Spahić Safet 2799/2 30.12.2019. 14/1-4942/1
Caković Vuleta 1130/2 KO Bijelo Polje 30.12.2019. 14/1-4784/1
Jušković Biljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5389/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5391/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5390/1
Smolović Ranko 1113 KO Bijelo Polje 11.12.2019. 14/1-5140/1
Mahmutović Džerald  1113 KO Bijelo Polje 06.12.2019. 14/1-5079/1
NVO Kisjele Vode   1113 KO Bijelo Polje 09.12.2019.  14/1-5143/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4701/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4702/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4704/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4703/1
Zajmović Fahrudin 1113 KO Bijelo Polje 04.12.2019. 14/1-5035/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 03.12.2019. 14/1-4633/4
Skoko Esmana 1113 KO Bijelo Polje 03.12.2019. 14/1-4669/3
Nikolić Goran 1113 KO Bijelo Polje 04.12.2019. 14/1-4839/1
 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4263/1,4261,4257,4258/1...    05.11.2019. 14/1-4380/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1328/1 KO Ravna Rijeka  05.11.2019.  14/1-4323/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina Zona VI    05.11.2019. 14/1-4022/2

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1471/2 KO Bliškovo  05.11.2019. 14/1-4325/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina  05.11.2019. 14/1-4022/3

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1113KO Jabučno  05.11.2019.  14/1-4324/1