POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje 07/12/2019 
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 07/11/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu  Obavještenje ELABORAT 09/16/2019
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 10/23/2019