Kontakt:

Kancelarija za saradnju sa NVO
Kontakt osoba: Ivana Šćekić
Tel: +382 (0) 50 432 152
Fax: +382 (0) 50 432 132
email: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Poštovani građani,

Alternativno mišljenje i gradjanski aktivizam predstavljaju osnov za stvaranje civilnog društva u jednoj zemlji.  Imajući u vidu ove činjenice Opština Bijelo Polje je otvorila Kancelariju za saradnju sa civilnim sektorom, radi uspostavljanja bliže saradnje u procesu donošenja mnogih važnih odluka.

Cilj nam je da unaprijedimo položaj i kapacitete nevladinih organizacija putem prikupljanja i distribucije informacija, edukacije i drugih vidova stručne pomoći, kao i promovisanja značaja i rada organizacija civilnog društva. Zalažemo se za obezbjeđivanje kvalitetnih zakonskih i drugih uslova za razvoj civilnog društva i neprofitnog sektora u Bijelom Polju.

 

 

Projekti nevladinih organizacija koje je podržala opštinska Komisija za raspodjelu sredstava NVO za 2013. godinu, uskoro će biti objavljeni na sajtu.

 

>>Sporazum o saradnji SKUPŠTINE  OPŠTINE BIJELO POLJE  i  NVO

Na osnovu člana 34 stav 1. tač.2 Satuta Opštine Bijelo Polje („Sl. List RCG- opštinski propisi” br. 25/04 i 33/06 i „Sl.list. CG -opštinski propisi” br. 18/10), Skupština Opštine Bijelo Polje, je na sjednici održanoj 03.11. 2011.godine, donijela:

Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3  Statuta opštine Bijelo Polje Polje („Sl.list RCG- opštinski propisi” br. 25/04, 33/06 i „Sl.list. CG -opštinski propisi” br. 18/10), Skupština Opštine Bijelo Polje, je na sjednici održanoj 03 i 04.11.2011. godine, donijela:

>>O D L U K U o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Sve NVO u Bijelom Polju koje su zainteresovane za bilo koji oblik saradnje sa lokalnom upravom mogu popuniti upitnik koji se nalazi u dolje navedenom linku, poslati ga na navedeni e-mail i kontaktirati službenika za saradnju sa nevladinim sektorom.

>>Upitnik za NVO zainteresovane za saradnju sa lokalnom samoupravom u Bijelom Polju

Komisija za saradnju sa nevladinim oranizacijama Opštine Bijelo Polje je dana 30.11.2011. godine donijela:

>>Odluku o raspodjeli novčanih sredstava NVO za 2011 godinu 

 

Komisija za saradnju sa nevladinim oranizacijama Opštine Bijelo Polje je dana 15.06.2015. godine donijela:

>>Odluku o raspodijeli sredstava nevladinim organizacijama za 2015 godinu