Spisak zaposlenih u Službi glavnog gradskog arhitekte i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Program rada za 2020. godinu