Opština će pomoći rješavanje problema Zgrade starog načelstva.

Komisija koju je formirao Predsjednik Opštine za rješavanje problema Zgrade starog načelstva, obišla je stanare i zgradu, te utvrdila činjenično stanje na terenu.

 

Izdat je nalog da se izvrši predmjer i predračun radova, odabere izvodjač na tenderu i sanira dotrajala krovna konstrukcija, krovni pokrivač sa olucima, kao najnuznije potrebni radovi i da se dalje razmotre okolnosti u skladu sa zakonskim mogućnostima.

Stanari Zgrade starog načelstva su zahvalni i očekuju brzu sanaciju krova od strane izvodjača radova.