13. maja počinju radovi na izgradnji obaloutvrde sa šetalištem uz Lim.

Vrijednost radova na izgradnji obaloutvrde u Bijelom Polju je 4,18 miliona eura. Finansijer je Svjetska banka, ugovor je potpisan 2020. godine.

Dužina obaloutvrde sa šetalištem je 608m, izmedju Vatrogasnog doma i Limske ulice.

Rok za izvidjenje radova je 18 mjeseci, odnosno novembar 2025. godine.