Trideset druga sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje, održaće se u petak, 14. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, najavljeno je iz SO Bijelo Polje.

Odbornici će razmatrati predlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu, predlog Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona opštine Bijelo Polje, predlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O. Vodovod „Bistrica“, dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo, utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama, davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava susvojine, te kupovini nepokretnosti za potrebe proširenja groblja na Loznicama.

U okviru tačke dnevnog reda - Izbori i imenovanja, naći će se predlozi odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise, i prestanku mandata članicama Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, i Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje.

Sjutra će biti održana i 33. sjednica od 13 časova, a na dnevnom redu biće odbornička pitanja i odgovori.