Juče smo završili građevinsku sezonu asfaltiranjem putnog pravca Pavino Polje – Žuber.

Opština Bijelo Polje je prije nekoliko dana završila radove na asfaltiranju prilaznog puta od Bistrice do Vizitoring centra, koji će biti polazna tačka budućeg turističkog centra Đalovića pećina.

U ovoj godini na teritoriji opštine Bijelo Polje je asfaltirano više od 17 kilometara lokalnih i seoskih puteva kroz Plan sekretarijata za investicije i IFAD program (2021. i 2022. godina).

Nastavićemo i u narednoj godini sa unapređenjem lokalne putne i seoske infrastrukture.