Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma raspisalo je Javne pozive:

  1. javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu.
  2. javni poziv za učešće u Programu za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu

Navedeni programske linije u okviru ovih javnih poziva biće detaljnije predstavljene lokalnim malim i srednjim preduzećima i zanatlijama u opštini Tivat u toku maja mjeseca, a o tačnom datumu održavanja info dana javnost će biti blagovremeno obavještena.

Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu raspisan je 11. aprila, ukupna vrijednost ovog programa iznosi 3.000.000€

Sredstva koja se dodjeljuju u okviru programa su bespovratna, a odnose se na:

I PROGRAMSKA LINIJA ZA NABAVKU OPREME VELIKE VRIJEDNOSTI

Ova linija namjenjena je za sufinansiranje troškova nabavke nove opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti) direktno vezane za osnovnu djelatnost privrednog društva) i polovne opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti), ne starije od tri godine, direktno vezane za osnovu djelatnost privrednog društva. Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti iznosi 1.000.000.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnim ili uslužnim djelatnostima. Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike – mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i obuhvata:

Analizu poslovanja;

Savjetovanje;

Pomoć u pripremi razvojnih planova poslovanja;

Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera.

Osnivač i/ ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje i na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja. Preduzeću je na raspolaganju 25, odnosno 50 sati besplatnog mentorskog rada u zavisnosti da li se radi o novoosnovanom ili postojećem preduzeću.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000 €.

III PROGRAMSKA LINIJA ZA POČETNIKE U BIZNISU

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju kraće od godinu dana od dana apliciranja na Javni poziv.

Predmet podrške je pružanje nefinansijske i finansijske podrške novoosnovanim privrednim subjektima:

Nefinansijska podrška obuhvata: preduzetničke cikluse edukacije, tehničku podršku u izradi biznis planova i mentoring;

Finansijska podrška obuhvata: finansiranje aktivnosti iz sredstava kredita kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. Privredni subjekti koji ispunjavaju opšte uslove Programske linije i koji realizuju kredit kod IRFCG, mogu ostvariti pravo na bespovratnu podršku za pokriće dijela kreditnih sredstava (neotplaćenog iznosa glavnice).

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za početnike u biznisu koji se odnosi na bespovratnu podršku Ministarstva ekonomskog razvoja iznosi 50.000,00 €, dok ukupan budžet za realizaciju nefinansijske – konsultantske podrške od strane Ministarstva ekonomskog razvoja iznosi 15.000,00 €

IV PROGRAMSKA LINIJA –

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici koja posluju od 1-3 godine do dana apliciranja na Javni poziv i 100% su u vlasništvu osoba ženskog pola i/ili osoba mlađih od 35 godina. Programska linija – vaučeri za žene i mlade u biznisu podrazumijeva pružanje nefinansijske i finansijske podrške.

Nefinansijska podrška podrazumijeva: obezbijeđen mentoring u trajanju od 25 sati besplatnog mentorskog rada sa vlasnikom/odgovornim licem u preduzeću u cilju analize trenutnog poslovanja preduzeća i pripremanja plana razvoja za unapređenje poslovanja.

Finansijska podrška podrazumijeva sufinansiranje troškova nabavke: nove proizvodne opreme i/ili mašina, koja je direktno u funkciji povećanja i unapređenja proizvodnih/uslužnih kapaciteta; nove informatičke opreme; novih djelova, specijalizovanih alata za mašine; i druge kancelarijske opreme.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije Vaučeri za žene i mlade u biznisu iznosi 200.000 €.

V PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU MALIM ULAGANJIMA

Programska linija za nabavku opremu male vrijednosti je namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke nove proizvodne opreme i/ili mašina, koje su direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge: nova računarska oprema; novi djelovi, specijalizovani alati za mašine; i druga kancelarijska oprema. Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku malim ulaganjima iznosi 1.000.000 €.

VI PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

Programska linija za podršku digitalizaciji je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

Komponenta 1: Integracija poslovnih softvera i web rješenja;

Komponenta 2: Realizacija specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 250.000€.

VII PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

Nabavka sistema za tretman otpadnih voda u industriji:

Nabavka mašina za reciklažu i opreme za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada:

Nabavka ekološki prihvatljivih materijala (sirovina) i otpada, koji omogućavaju cirkulaciju resursa (princip kaskadiranja) i mogu rezultirati održivoj višenamjenskoj upotrebi proizvoda.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije iznosi 200.000 €.

VIII PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

Programska linija za podršku internacionalizaciji je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

Komponenta 1. Nastup na međunarodnim sajmovima i/ili učestvovanje na B2B susretima;

Komponenta 2. Istraživanje međunarodnog tržišta za plasman proizvoda/usluga.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku internacionalizaciji iznosi 100.000 €.

IX PROGRAMSKA LINIJA ZA UNAPREĐENJE MARKETINGA

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

Programska linija za unapređenje marketinga je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

Komponenta 1. Podrška za vizuelni identitet preduzeća;

Komponenta 2. Podrška za digitalni marketing;

Komponenta 3. Podrška za izradu promotivnog materijala.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za unapređenje marketinga iznosi 150.000 €.

Javni poziv za učešće u Programu za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu raspisan je 11. aprila, a vrijednost ovog programa je 175.000€

Riječ je o bespovratnim sredstvima za koje zanatlije mogu da podnesu zahtjev. Program se sastoji od dvije komponente u okviru kojih se dodjeljuje finansijska podrška za sljedeće aktivnosti:

  1. Nabavka opreme

Nabavka nove i/ili polovne opreme (ne starije od pet godina) i specijalizovanih alata, koji su u funkciji kreiranja i promocije proizvoda i/ili usluge za obavljanje zanatske djelatnosti.

  1. Promocija zanata

Organizacija i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i dizajn i izrada promotivnog materijala.

Program predviđa pružanje finansijske podrške za nabavku opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti kao i organizaciju i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama.

Takođe, ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola ili je u pitanju preduzetnica kao i ukoliko je zanatlija osoba koja ima do 35 godina starosti, intenzitet podrške se uvećava za dodatnih 5% .

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane zanatlija je 30. septembar 2023. godine do 15:00h.