Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – Opštinski propisi“ br. 21/10) i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) sazivam XXIV (dvadeset četvrtu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 06.11.2017.godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Hotela „Centar“.

             Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

            Zapisnici sa XXII i XXIII sjednice

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju radi finansijske konsolidacije;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o ustupanju dijela sredstava iz Egalizacionog fonda radi izmirivanja kredita DOO Komunalno –„Lim“ Bijelo Polje;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju;
 8. Prijedlog Odluke o doplatnoj dopunskoj karti;
 9. Prijedlog izmjene i dopune cjenovnika usluga za posebna parkirališta;
 10. Prijedlozi Odluka o davanju statusa spomen-obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje;
 12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;
 13. Prijedlog Odluke o ustanovljenju, uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja opštinskih nagrada i priznanja;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Ratkovićeve večeri poezije“ o izboru direktora;
 15. Prijedlog Odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
 16. Izbor, imenovanja i razrješenja;
 17. Odbornička pitanja.      

Materijali pod tačkama 11 i 13 naknadno će Vam biti dostavljeni.    Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.      

 

                                                        

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r.