PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

  1. Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br.01-3280  od 11.04.2019.godine, koji je donio predsjednik Opštine Bijelo Polje. Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 11.04. do 25.04.2019.godine.
  2. Nacrt Plana će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.
  3. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine - velika sala, 25.04.2019.godine, sa početkom u 10,ooh.
  4. Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje.
  5. Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje ul.Slobode bb, ili u elektronskoj formi na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25.04.2019.godine.
  6. Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

 

 SEKRETARIJAT  ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU


CRNA GORA

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

 

daje na javnu raspravu

 

           Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života  LGBT osoba za 2019.godinu

 

i upućuje

JAVNI POZIV

 

Gradjanima, naučnoj  i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama

da se

 uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta  Lokalnog  akcionog  plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu.

 

Broj:04/1-3281-446

Bijelo Polje, 11.04.2019.godine.


 Zaključak Nacrta Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu možete preuzeti ovdje...pdf