Na osnovu člana 3. Odluke o usvajanju Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva -  Programa za podršku razvoja zanatstva u opštini Bijelo Polje. (“Službeni list CG - opštinski propisi", br. 35/23 od 28.07.2023 godine), Komisija za raspodjelu sredstava za mjeru “Podrška razvoju zanastva” iz Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu, na sjednici održanoj 28.11.2023. godine , donijela je

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za mjeru “Podrška razvoju zanatstva” iz Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023.godinu

  1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za podršku razvoju zanatstva,u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura, sa budžetske pozicije 431813 dodjeljuju se:

 

 

 

PREDUZETNICI / PRIVREDNA DRUŠTVA/naziv biznis plana

Broj bodova

Iznos novčane podrške

1.

SZR „GOLD”

 

Naziv biznis plana: „Povećanje produktivnosti i unapredjenje izrade nakita od plemenitih metala“

90

2.000,00€

2.

DOO „ADRIATEX”

 

Naziv biznis plana: „Unapređenje rada i proizvodnje-nabavka dvije ful automatske industrijske mašine za šivenje i krojenje“

90

2.000,00€

3.

DOO “NAMJEŠTAJ IDEAL”

 

Naziv Biznis plana:  „Unapredjenje proizvodnje-kupovina savremene mašine za šivenje namještaja“

90

2.000,00€

4.

DOO “ADE-MIX“

 

Naziv biznis plana:  “Pokretna labaratorija-nabavka opreme za izradu fotografija“

85

1.900,00€

5.

Doo „ZE ENTERIJER“

 

Naziv biznis plana: „Kupovina nedostajuće opreme potrebne  za unapredjenje poslovanja i razvijanje novih tehnika rada pri postavljanju podnih i zidnih obloga i izvodjenje enterijera“

85

1.883,00€

6.

SZR Frizerski salon „SANDRA”

 

Naziv biznis plana: „Frizer za muškarce i žene-nabavka opreme“

70

1.512,59€

7.

Preduzetnik Radović Mili 

 

Naziv biznis plana: „GREEN HAIR STUDIO-nabavka opreme“

70

1.500,00€

8.

DOO „UNIQUE BEATY”

 

Naziv Biznis plana: „KOZMETIČKI SALON-nabavka opreme“

         68

1.493,00€

9.

 

SZR Frizerski salon „OGLEDALCE”

 

Naziv Biznis plana: „Frizerski salon OGLEDALCE-nabavka opreme“

55

1.100,00

10.

DOO “NERMINA NAILS”, 

Naziv Biznis plana: „Proširenje frizersko-kozmetičkog salona  (tretmani tijela)“

55

1.096,51

11.

Preduzetnik Amela Balić

Naziv Biznis plana: „Kupovina oprema za pružanje kozmetičkih usluga“

55

1.080,00

12.

SZR „MESKO ”

Naziv Biznis plana: “FRIZURA ZA LJEPŠI DAN-nabavka opreme”   

50

1.000,00

13.

DOO “STUDIO S”

Naziv Biznis plana: “Beauty club-nabavka opreme”

50

1.000,00

14.

SZR Frizerski salon „JASMIN”

Naziv Biznis plana: „Kupovina nedostajućih profesionalnih mašina i opreme za potrebe frizerskog salona“

50

1.000,00

15.

SZR Frizerski salon „SADIN”,

Naziv Biznis plana: „Kupovina nedostajućih mašina i opreme za potrebe frizerskog salona“

50

1.000,00

16.

DOO „AUTO STOP”

Naziv Biznis plana:„Dizalica makazasta” 

30

_

17.

PEKARA” ŠAR”

Naziv Biznis plana:„ Nabavka mašine za fermentaciju tijesta“ 

30

_

 

Odluka će biti objavljena na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

Predsjednik Opštine Bijelo Polje formirao je rješenjem broj:01-018723-1074 od 17.08.2023. godine, Komisiju za raspodjelu sredstava za mjeru “Podrška razvoju zanastva” iz Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023 godinu, koja je raspisala Javni poziv za raspodjelu sredstava za mjeru “Podrška razvoju zanastva” iz Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023 godinu, dana  20.10.2023. godine. Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv bio je 30 dana od dana objavljivanja.

 

Na navedeni javni poziv u naznačenom roku  prispjela je 21 prijava. Od ukupnog broja prispjelih prijava, 18 je ispunjavalo kriterijume Javnog poziva i pozitivno je ocijenjeno, u smislu dostavljanja kompletne dokumentacije. Tri prijave nijesu bile u skladu sa tačkom 1. Javnog poziva, i spisak istih je već objavljen na sajtu Opštine.

 

Prijava DOO „JSM WORLD” , naziv biznis plana: Kozmetički salon „JSM WORLD“ , nije razmatrana jer ista nije bila u skladu  kriterijumima tačke 4. Javnog poziva. 

 

Pozitivno ocijenjene prijave su prikazane u tabelarnom prikazu dispozitiva ove odluke.

 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

U Bijelom Polju, 29.11.2023. godine.

                                                                                                                                                    

                                                                                                  Komisija u sastavu:

Samedin Agović, predsjednik

Danijela Dulović, član

Sanja Smolović, član