OPŠTINA BIJELO POLJE

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 

 

 

            U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2024. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 146 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18, 42/20), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Članom 147 propisano je da u pripremi izrade Programa rada Skupštine, Služba Skupštine pribavlja predloge i mišljenja koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika Opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2024. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 11.12.2023. godine, kako bi na osnovu predloženih tema utvrdili predlog Programa rada Skupštine Opštine za 2024. godinu.

 

 

 

 

                                                                                                       Predsjednik, 

                                                                                                     Ernad Suljević,s.r.