Na osnovu člana 6. i 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 12/17, 45/19 i 34/21) i Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje, br. 01-018/23-1247/3, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

L I S T U

 

 

studenata koji su dobili stipendiju za školsku 2023/24.godinu

 

1.Krgović Slađana, doktorske studije, Ekonomski fak. Milano ----------------------- 10,00

2.Rakonjac Tijana, doktorske studije, Farmaceutski fak. Podgorica --------------- 10,00

3.Konatar Andrijana, doktorske studije, Farmaceutski fak. Podgorica -------------- 9,63

4.Idrizović Anis, doktorske studije, Optičko inžinjerstvo, Ročester-USA ------------ 9,34

5.Radović Antonina, master studije, Pravni fak.Podgorica --------------------------- 10,00

6.Idrizović Ajla,master studije, Ekonomski fak. Novi Pazar --------------------------- 10,00

7.Bulatović Kristina, master studije, Filozofski fak. Nikšić ----------------------------- 10,00

8.Majstorović Haris, master studije, Farmaceutski fak. Saarbrucken -------------- 10,00

9.Smolović Magdalena, master studije, Filološki fak. Nikšić ------------------------- 10,00

10.Bojić Saška, master studije, Fakultet likovnih umjet. Cetinje ---------------------- 9,95

11.Femić Andrej, master studije Ekonomski fak.UDG Podgorica -------------------- 9,90

12.Bećirbašić Ilma, master studije, Ekonomski fak.UDG Podgorica ----------------- 9,87

13.Međedović Emina, master studije, Metalurško-tehnološki fak. Podg. ----------- 9,87

14.Laban Mladen, master studije, Engleski jezik i knji. Mediteran Podg. ----------- 9,85

15.Arslanović Nejra, master studije, Njemački jezik i knjž. Nikšić -------------------- 9,83

16.Kapetanović Nerma, master studije, Ekonomski fak. Podgorica ------------------ 9,73

17.Madžgalj Snežana, master studije, Biotehnički fak. Bijelo Polje ------------------ 9,69

18.Bulatović Luka, master studije, FPN Podgorica --------------------------------------- 9,65

19.Čabarkapa Jovana, master studije, Ekonomski fak. Podgorica ------------------- 9,63

20.Ećo Šejla, master studije, Ekonomski fak. Podgorica ------------------------------- 9,60

21.Kojović Monika, master studije, Ekonomski fak. Podgorica ------------------------ 9,60

22.Zajmović Ajlan, master studije, Prirodno-matematički fak. Podg.----------------- 9,60

23.Miladinović Filip, master studije, Muzička akademija, Cetinje --------------------- 9,58

24.Bahović Elza, master studije, Civilna bezbjednost, Bar ----------------------------- 9,55

25.Radončić Ilda, master studije, Opšta hemija, Sarajevo ----------------------------- 9,50

26.Tvrdišić Anđela, master studije, Primijenjena psihologija UDG, Podg.---------- 9,44

27.Kapetanović Armin, master studije, Njemački jezik i knji. Nikšić ------------------ 9,43

28.Timotijević Miloš,master studije, Elektrotehnički fak. Podgorica ------------------ 9,43

29.Madžgalj Tara, master studije, Njemački jezik i knji. Nikšić ------------------------ 9,40

30.Bulatović Aleksandar, master studije, FPN Podgorica ------------------------------ 9,35

31.Vojinović Anđela, master studije, Primijenjena psihologija UDG, PG.----------- 9,32

32.Krgović Miloš, master studije, Elektrotehnički fak. Podgorica --------------------- 9,32

33.Bulatović Tijana, master studije, Filozofski fak. Psihologija,  Nikšić ------------- 9,30

34.Bugarin Ana, master studije, Psihologija, Bolonja ------------------------------------ 9,28

35.Konatar Božica, master studije, Modni dizajn UDG, Podgorica ------------------- 9,19

36.Čokrlija Elma, master studije, Njemački jezik i knjiž. Nikšić ------------------------ 9,18

37.Crnovršanin Lejla, master studije, Politehnika UDG, Podgorica ------------------ 9,16

38.Femić Isidora, master studije, Filozofski fak.-Pedagogija, Podg. ----------------- 9,07

39.Timotijević Vesna, master studije, Pravni fak. Podgorica --------------------------- 9,07

  1. Hajrović Amar, master studije, Ekonomski fak. Podgorica ------------------------ 9,00

41.Femić Jović, master studije, Filozofski fak.-Istorija, Nikšić ------------------------- 9,00

42.Raonić Zlatko, master studije, Fakultet islamskog prava Saud.Arabija --------- 9,00

43.Redžić Milica, master studije, Biomedicinski inžinjering, Torino ------------------ 9,00

44.Šestović Snežana, master studije, Primijenjena fizioterapija, Igalo -------------- 8,92

45.Suljević Elma, master studije, Njemački jezik i knji. Nikšić ------------------------- 8,87

46.Dizdarević Admir, master studije, Elektrotehnički fak. Podgorica ---------------- 8,80

47.Šestović Svetlana, master studije, Primijenjena fizioterapija, Igalo -------------- 8,75

48.Raičević Marko, master studije, Fak.za infor.sisteme i teh. UDG, Pg. ---------- 8,71

49.Bošković Stefan, master studije, Građevinski fak. Podgorica --------------------- 8,54

50.Nedović Miloš, master studije, Elektrotehnički, fak. Podgorica -------------------- 8,50

51.Crnovršanin Adis, master studije, Građevinski fak. Podgorica -------------------- 8,17

52.Nedović Andrijana, master studije, Prorodno-matem.fak. Podg. ----------------- 8,08

 

53.Bošković Ilija, II godina FPN, Podgorica ---------------------------------------------- 10,00

54.Trubljanin Enisa, IV godina, Fakultet primijenjenih nauka PG. ------------------ 10,00

55.Medojević Milica, III godina, Fak.za turizam i hot. Kotor -------------------------- 10,00

56.Marković Luka, III godina, Biotehnički fak. Bijelo Polje ---------------------------- 10,00

57.Lopušina Elena, II godina, Filološki fak. Eng.jezik Nikšić ------------------------- 10,00

58.Hasanović Zeko, II godina, Fak. islamskih nauka Sarajevo ---------------------- 10,00

59.Madžgalj Irena, IV godina Ekonomski fakultet  Skoplje --------------------------- 10,00

60.Karadžić Danijela, II godina, Pravni fakultet, Novi Sad ---------------------------- 10,00

61.Kolić Amir, II godina, Matematika, Boston – USA ------------------------------------ 10,00

62.Zlajić Andrea, III godina, Politehnika UDG, Podgorica ------------------------------- 9,93

  1. Mekić Majda, II godina, Prirodno-mate.fak. Turizam, Novi Sad ------------------ 9,90

64.Idrizović Ikbala, II godina, Ekonomija, UDG, Podgorica ---------------------------- 9,87

65.Durutović Anđela, III godina, Fak.lik.umjet. Cetinje ---------------------------------- 9,83

66.Banda Irma, II godina, Fak.za crnog.jezik I knjiž. Cetinje --------------------------- 9,82

67.Femić Tamara, III godina, Fakultet likov.umjet. Cetinje ----------------------------- 9,80

68.Kujović Amela, III godina, Prirodno-matem.fak. Novi Pazar ----------------------- 9,79

69.Aličković Ajas,II godina, Medicinski fakultet. Podgorica ----------------------------- 9,73

70.Zulović Aida, III godina, Politehnika UDG, Podgorica ------------------------------- 9,70

71.Nedović Katarina, III godina, Infor.sistemi, Beograd --------------------------------- 9,69

72.Radović Anja, IV godina, Akademija umjetnosti, Novi Sad ------------------------- 9,69

73.Ćatović Amina, III godina, Medicinski fakultet, Ankara ------------------------------ 9,68

74.Kolić Emin, II godina, Medicinski fakultet, Beograd ---------------------------------- 9,67

75.Nišavić Nataša, VI godina, Medicinski fak. Podgorica ------------------------------- 9,60

76.Smakić Elma, II godina, Predškolsko vaspitanje, Novi Pazar --------------------- 9,60

77.Novović Marko, III godina, Ekonomski fakultet, Podgorica ------------------------- 9,58

78.Raičević Aleksa, III godina, Pravni fakultet, Podgorica ------------------------------ 9,58

79.Knežević Ivona, III godina, Učiteljski fakultet, Užice --------------------------------- 9,58

80.Muradbašić Dina, III godina, Medicinski fak. Kos.Mitrovica ------------------------ 9,57

81.Marković Katarina, II godina, Filološki fakultet Nikšić -------------------------------- 9,56

82.Barać Nikola, IV godina, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad ---------------------- 9,55

83.Vojinović Tomica, II godina, Medicinski fakultet, Podgorica ----------------------- 9,53

84.Peković Anđela, V godina, Medicinski fakultet, Kragujevac ------------------------ 9,50

85.Gvozdenović Anja, II godina, Arhitektonski fak. Beograd --------------------------- 9,50

86.Rakonjac Katarina, III godina, Ekonomski fak. Podgorica -------------------------- 9,48

87.Kovačević Elzana, II godina, Fak.za dizajn, UDG, Podgorica --------------------- 9,43

88.Radović Marijana, III godina, Biotehnički fak. Bijelo Polje -------------------------- 9,43

89.Smolović Jelena, II godina, Medicinski fakultet, Podgorica ------------------------ 9,43

90.Kajabegović Jasmina, VI godina, Medicinski fak. Podgorica ---------------------- 9,40

91.Pavićević Matija, II godina, Elektrotehnički fakultet Ljubljana --------------------- 9,38

92.Karličić Nikolina, III godina, Ekonomski fakultet, Podgorica ----------------------- 9,38

93.Bošković Jovana, II godina, Primijenjena psihologija UDG.PG. ------------------ 9,37

94.Adžajlić Mirha, II godina, Primijenjena psihologija, UDG, PG. -------------------- 9,37

95.Madžgalj Marija, III godina, FON, Beograd --------------------------------------------- 9,36

96.Đalović Bogdan, III godina, Vazduhoplovna akademija Beograd ----------------- 9,33

97.Kanalić Džejlan, II godina, Medicinski fakultet, Beograd ---------------------------- 9,33

98.Baošić Kristina, V godina, Filozofski fakultet, Nikšić --------------------------------- 9,30

99.Dangubić Luka, II godina, Medicinski fakultet, Niš ----------------------------------- 9,29

100.Erović Edin, V godina, Medicinski fakultet, Kragujevac --------------------------- 9,25

101.Drašković Neda, III godina, Predškolsko vaspitanje, Kruševac ----------------- 9,25

102.Timotijević Dušica, III godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić ------------------- 9,25

103.Đerković Slavica-Sara, V godina, Medicinski fakultet, Podgorica --------------- 9,25

104.Drobnjak Balša, III godina, Fak.za pravne I poslovne studije, Novi Sad ------ 9,23

105.Popović Igor, II godina, Elektrotehnički fakultet, Beograd ------------------------ 9,21

106.Kurgaš Dino, IV godina, Medicinski fakultet, Podgorica --------------------------- 9,20

107.Karišik Jovana, III godina, Grafički dizajn, UDG, Podgorica --------------------- 9,17

108.Arslanović Mejra, III godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić --------------------- 9,17

109.Joksimović Vanja, IV godina, Politehnika, UDG, Podgorica ---------------------- 9,10

110.Kuč Nađa, V godina, Filozofski fakultet, Nikšić -------------------------------------- 9,08

111.Barać Nikolina, III godina, FPN, Podgorica ------------------------------------------- 9,07

112.Balić Fatima, III godina, Turizam I hotelijerstvo, Kotor ----------------------------- 9,05

113.Madžgalj Dragana, IV godina, Arhitektonski fakultet, Podgorica ---------------- 9,02

114.Nišavić Vuk, II godina, fakultet za bankarstvo, Beograd -------------------------- 9,00

115.Šćekić Maja, II godina, Filološki fakultet, Nikšić ------------------------------------- 9,00

116.Kolić Eldina, V godina, Fakultet za arapski jezik, Saudijska Arabija ----------- 9,00

117.Femić Stefan, II godina, Fakultet za sport, Leposavić ----------------------------- 8,89

118.Hot Edin, II godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica --------------------------- 8,83

119.Nedović Marija, III godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić ----------------------- 8,75

120.Miladinović Petar, III godina, Fakultet likovnih umjet. Cetinje -------------------- 8,58

121.Trubljanin Lejla, IV godina, Fak.primijenjenih nauka UDG PG.------------------ 8,57

122.Nedović Andrea, III godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić ---------------------- 8,50

123.Ćetković Ognjen, III godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica ---------------- 8,48

124.Alilović Belma, II godina, Visoka medicinska škola, Berane --------------------- 8,46

125.Cimbaljević Maja, II godina, Softversko inžinjerstvo, Novi Sad ------------------ 8,44

126.Franca Nejla, V godina, Medicinski fakultet, Podgorica --------------------------- 8,44

127.Čelebić Elma, III godina, Visoka medicinska škola, Berane ---------------------- 8,43

128.Avdić Aldina, II godina, Predškolsko vaspitanje, Sarajevo ----------------------- 8,38

129.Pešić Jovana, II godina, Visoka medicinska škola, Berane ---------------------- 8,38

130.Badžić Emin, III, Fak. za informacione sisteme UDG Podgorica --------------- 8,36

131.Obradović Aleksa, II godina, Arhitektonski fakultet, Beograd -------------------- 8,35

132.Femić Bojan, VI godina, Medicinski fakultet, Podgorica --------------------------- 8,33

133.Raković Nemanja, III godina, Primijenjena fizioterapija, Igalo ------------------- 8,32

134.Batilović Ismet, V godina, Arhitektonski fakultet, Podgorica ---------------------- 8,32

135.Drljević Bogdan, III godina, Primijenjeno softv.inžinje.Novi Sad ---------------- 8,26

136.Popović Nikola, III godina, Priro.matemat.fak. Matematika, PG.----------------- 8,25

137.Banković Sofija, II godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić ----------------------- 8,25

138.Mušović Adela, II godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić ------------------------ 8,25

139.Čindrak Mersida, II godina, Visoka medicinska škola, Berane ------------------ 8,25

140.Šunjevarić Ksenija, III godina, Visoka medicinska škola, Berane -------------- 8,21

141.Gredić Hana, IV godina, Farmaceutski fakultet, Sarajevo ------------------------ 8,20

142.Drašković Tanja, III godina, Fakultet za sport I fiz.vas. Niš ----------------------- 8,19

143.Mušović Elma, V godina, Medicinski fakultet, Podgorica ------------------------- 8,19

144.Hasanović Larisa, II godina, Njemački jezik I knjiž. Nikšić ------------------------ 8,18

145.Kadić Lejla, VI godina, Stomatološki fakultet, Sarajevo --------------------------- 8,17

146.Omerović Adana, II godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica ----------------- 8,12

147.Štulić Adrijan, II godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica --------------------- 8,10

148.Femić Sara, II godina, Primijenjena matematika, Novi Sad ---------------------- 8,10

149.Balijagić Erna, III godina, Farmaceutski fakultet, Podgorica --------------------- 8,08

150.Karalić Amila, IV godina, Farmaceutski fakultet, Sarajevo ----------------------- 8,06

151.Mulić Dino, I godina, Elektrotehnički fakultet,Podgorica ----------------------- Luča A

152.Grbović Amina, I godina,Informatika, Novi Pazar ------------------------------- Luča A

153,Spahić Hana, I godina, Fak.prirodnih I teh..nauka Sarajevo ------------------ Luča A

154.Perošević Vesna,I godina, Biotehnički fakultet BP ------------------------------ Luča A

155.Rečević Milena, I godina, Prirodno –mate.fak.Podgorica --------------------- Luča A

156.Kovačević Ana, I godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica ----------------- Luča A

157.Višnjić Emina, I godina, Muzička akademija, Cetinje --------------------------- Luča A

158.Rakonjac Danijela, I godina, Građevinski fakultet, Podgorica ---------------- Luča A

159.Knežević Đurđa, I godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica --------------- Luča A

160.Rakonjac Jovana, I godina, Prirodno-mate.fak.Podgorica -------------------- Luča A

161.Peković Staša, I godina, Medicinski fakultet , Podgorica ---------------------- Luča A

162.Peković Luka, I godina, Prirodno- matem.fak.Podgorica ---------------------- Luča A

163.Jaćimović Ivana, I godina, Muzičke umjetnosti u Beogradu ------------------ Luča A

164.Konatar Vlastimir, I godina, Prirodno-matem.fak.Podgorica ------------------ Luča A

165.Moračanin Bojana, I godina, Elektrotehnički fak. Podgorica ------------------ Luča A

166.Popović Aleksandra, I godina, Biološki fakultet, Beograd --------------------- Luča A

167.Gutić Vasilije, I godina, Medicinski fakultet, Kragujevac ----------------------- Luča A

168.Konatar Vasilije, I godina, Stomatološki fakultet, Foča ------------------------- Luča B

169.Idrizović Dajla, I godina, Njemački jezik I knjiž. Nikšić ------------------------- Luča B

170.Kuč Adnan, I godina, Ekonomski fakultet, Podgorica -------------------------- Luča B

171.Džogović Jasna, I godina, Metaluško-tehnološki fak. Podgorica ------------ Luča B

172.Hasanović Lejla, I godina, Psihologija, Sarajevo -------------------------------- Luča B

173.Bogavac Valentina, I godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica ----------- Luča B

174.Baošić Aranđela, I godina, FPN, Podgorica -------------------------------------- Luča B

175.Vulević Nikolina, I godina, FPN, Podgorica --------------------------------------- Luča B

176.Čelebić Indira, I godina, Pedagogija, Nikšić -------------------------------------- Luča B

177.Furtula Viktor, I godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica ------------------ Luča B

178.Suljević Mujo, I godina, Fakultet za informacione teh. Podgorica ---------- Luča B

179.Spahić Alida, I godina, Faku. za preh.tehn.i bez.hrane, Podgorica -------- Luča B

180.Hasanović Alden, I godina, Prirodno-matemat.fak. Podgorica --------------- Luča B

181.Nedović Helena, I godina, Filološki fakultet, Nikšić ----------------------------- Luča B

182.Šabanović Merisa, I godina, Primijenjena psihologija, UDG, PG ------------ Luča B

183.Šunjevarić Anastasija, I godina, Visoka medicinska škola PG --------------- Luča B

184.Krgović Andrea, I godina, BAPUS, Beograd -------------------------------------- Luča B

185.Radović Milica, I godina, Grafički dizajn, UDG, PG ----------------------------- Luča B

186.Smolović Luka, I godina, Elektrotehnički fak. Podgorica ---------------------- Luča B

187.Rakonjac Marija, I godina, Ekonomski fakultet, Podgorica -------------------- Luča B

188.Radović Aleksa, I godina, Prirodno-matematički fak.Podgorica ------------- Luča B

189.Softić Enita, I godina, Pravni fakultet, Podgorica -------------------------------- Luča B

190.Hasanović Senida, I godina, Filozofski fakultet, Nikšić ------------------------- Luča B

191.Obradović Andrijana, I godina, Elektrotehnički fak. Podgorica --------------- Luča B

192.Medojević Andrej, I godina, Fakultet za turizam, Kotor ------------------------ Luča B

193.Gutić Andrea, I godina, Primijenjena fizioterapija, Igalo ----------------------- Luča B

194.Madžgalj Bojan, I godina, Prirodno-matematički fak. Podgorica ------------ Luča B

195.Sekulić Milena, I godina, Filozofski fakultet, Nikšić ----------------------------- Luča B

196.Šćekić Marijana, I godina, Engleski jezik, Mediteran, Podgorica ------------ Luča B

197.Kapetanović Ajla, I godina, Nutricionizam I dijetetika, Podgorica ----------- Luča B

198.Šćekić Marija, I godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica ------------------ Luča B

199.Bulatović Bojana, I godina, FASPER, Defektologija, Beograd --------------- Luča B

200.Međedović Ajla, I godina, Ekonomski fakultet, Podgorica --------------------- Luča B

201.Mušović Ermin, I godina, Građevinski fakultet, Podgorica -------------------- Luča B

202.Lamežević Džavid, I godina, Medicinski fakultet, Podgorica ----------------- Luča B

203.Šćekić Andrea, I godina, Medicinski fakultet, Podgorica ---------------------- Luča B

204.Agović Dino, I godina, Elektrotehnički fakultet, Podgorica -------------------- Luča B

205.Kolić Elmir, I godina,  Elektrotehnički fakultet, Podgorica --------------------- Luča B

206.Vreva Amina, I godina, Predškolsko vaspitanje, Nikšić ------------------------ Luča B

207.Zoronjić Denis, I godina, Fak.prirodnih I teh.nauka, Sarajevo ---------------- Luča B

208.Obradović Anja, I godina, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad --------------- Luča B

209.Šabović Ajla, I godina, Biologija, Podgorica -------------------------------------- Luča B

210.Tvrdišić Dijana, I godina, FPN, Podgorica ---------------------------------------- Luča B

211.Kovačević Maša, I godina, Medicinski fakultet, Podgorica ------------------- Luča B

212.Sijarić Elida, II god., Fak.za saob.kumu.i log., Budva ---- stav 1 tačka 3 konkursa

213.Selimović Irijan, II god. Francuski jez.i knji. Nikšić -------- stav 1 tačka 3 konkursa

214.Rizvanović Irijana, III god. Engleski jez.i knji. Nikšić ------ stav 1 tačka 3 konkursa

215.Pjevović Selma, I god. Filozofski fakultet Nikšić ----------- stav 1 tačka 3 konkursa

216.Ivanović Iva, III,god. Predškolsko vasp. Užice ------------- stav 1 tačka 3 konkursa

217.Đalović Stefan, II god.Pravni fak.Podgorica ---------------- stav 1 tačka 3 konkursa

218.Đalović Jelena, I god.Pravni fak.Podgorica ----------------- stav 1 tačka 3 konkursa

 

U Bijelom Polju                                                                                   SEKRETAR 07.12. 2023. god                                                                                    07.12.2023.godine                                                                                       Haris Malagić


Lista studenata koji su dobili stipendiju za školsku 2023/2024.godinu...pdf