Javni poziv NVO za predlaganje dva člana, predstavnika NVO u Komisiji za izradu Lokalnog plana akcije za integracijau Roma 2024-2028...pdf