Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam

 

SEDAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

          Sjednica će se održati 25.03. 2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 11 časova. 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći: 

D N E V N I    R E D

 

          Zapisnik sa XV sjednice Skupštine;

          Zapisnik sa XVI sjednici Skupštine;

 

 1. Zaključak o podnešenoj građanskoj inicijativi;
 2. Predlog Odluke o određivanjud.sekretara Skupštine opštine Bijelo Polje;
 3. Izvještaj o radu Skupštine opštine Bijelo Polje u 2023. godini;
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelio Polje;
 5. Predlog Odluke o nabavci prečišćivača vazduha u objektima javne namjene na području Opštine Bijelo Polje;  
 6. Predlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica u 2024.godini.
 7. Predlog Odluke o prihvatanju predloga Sporazuma o saradnji sa JZU Dom zdravlja Bijelo Polje;
 8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU "Centar za podršku djeci i porodici” Bijelo Polje;
 9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine;
 10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo" za 2023. godinu;
 11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU "Ratkovićeve večeri poezije" za 2023. godinu;
 12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej Bijelo Polje za 2023. godinu;
 13. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU "Centar za podršku djeci i porodici" za 2023. godinu;
 14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" za 2023. godinu;
 15. Program rada sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Bijelo Polje za 2024. godinu;
 16. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Bijelo Polje za 2023. godinu;
 17. Predlozi odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
 18. Izbor, imenovanja i razrješenja.

 

         U slučaju Vaše spriječenosti da prisustvujete sjednici Skupštine, potrebno je da obavijestite Službu Skupštine na telefon 431-682 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                     

    Predsjednik,

                                                                                                            Ernad Suljević s.r.