Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Bijelo Polje za period 2024-2027. godine