Na osnovu člana 35đ i člana 119 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21, 03/23) člana 46, člana 88 stava 1  tačka 2, kao i stava 2 isog člana Zakona o šumama („Sl. list CG“, br. 074/10, 040/11, 047/15), člana 327 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list CG", br. 070/03, 013/04, 047/06, "Sl. list CG", br. 040/08, 025/10, 073/10, 032/11, 064/11, 040/13, 056/13, 014/15, 042/15, 058/15, 044/17, 049/18, 003/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23), člana 27 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 002/18, 034/19, 38/20, 50/22, 84/22),   a shodno izraženom rizuku od nastanka požara na otvorenom i  izraženoj opasnosti za ljude, materijalna dobra i prirodnu sredinu,  Opštinski tim za zaštitu i spašavanje opštine Bijelo Polje donosi:

 N A R E D B U   

                                                    

 Zabranjuje se:

  • loženje vatre i ostavljanje zapaljivih predmeta na mjestima na kojima postoji povećana opasnost od izbijanja i širenja požara (u parkovima, putnim pojasevima i na drugim mjestima na kojima postoji sasušena trava, lišće i drugi lako zapaljivi predmeti i materije);
  • zabranjeno je loženje vatre i odlaganje predmeta koji mogu prouzrokovati požar u šumi i na šumskom zemlištu;

Zadužuju se Služba zaštite i spašavanja  da:

  • preduzme hitne aktivnosti na utvrđivanju požarnih opasnosti na otvorenom, na teritoriji opštine Bijelo Polje - identifikovati “kritične tačke” i preduzeti preventivne mjera da se ove opasnosti otklone i redukuju;
  • u saradnji sa Komunalnom policijom, Sekretarijatom za inspekcijske poslove i Centrom bezbjednosti Bijelo Polje hitno formira Mobilni tim za dvadesetčetvoročasovni monitoring nad identifikovanim “kritičnim tačkama” visokog i srednjeg rizika od nastanka požara;

Zadužuju se Mjesne zajednice na teritoriji opštine Bijelo Polje da:

  • upozore mještane i informišu ih o zabranama loženja;
  • da posredstvom organizovanih požarnih dežurstava pruže podršku čuvarima šuma i šumskog zemljišta (lugarima) i neposredno vrše monitoring na terenu nadležnosti mjesne zajednice;
  • da po izbijanju požara blagovremeno prijave počinica nadležnim službama za procesuiranje (CB Bijelo Polje, Komunalna policija).

Izuzeće naredbe:

 

Ukoliko poljoprivredno gazdinstvo, domaćinstvo ili pojedinac, kojem je krajnje neophodno spaljivanje otpadi u u cilju adekvatne pripreme poljoprivredne proizvodnje, dužno je zahtijevati paljenje u strogo kontrolisanim uslovima. To podrazumijeva obavezu obavještavanja predstavnika Mjesne zajednice, koji će u vidu zahtjeva dostaviti podatke Službi zaštite i spasavanja, kako bi isplanirali i odredili vrijeme paljenja, mjesto paljenja, način paljenja i  uz obavezno prisustvo vatrogasca - spasioca iskontrolisati paljevinu u cilju spriječavanja daljeg širenja požara.

 

Evidencija o kontrolisanom paljenju u integralnoj formi Zahtjeva za kontrolisano paljenje, treba da  sadržati:

- datum zahtjeva za  kontrolisano paljenje;

- ime i prezime lica - domaćinstvo koje zahtijeva paljenje;

- zahtijevano vrijeme i mjesto požara;

- razlog paljenja;

- kontakt telefon lica koje je odgovorno za paljenje.

 

Zadužuje se Služba zaštite i spašavanja da odobri, isplanira, organizuje, iskontroliše i iskoordinira aktivnostima u cilju suzbijanja mogućnosti širenja požara i da o tome vodi evidenciju, kao i da o svim preduzetim aktivnostima po ovom pitanju, a najkasnije do 15. novembara tekuće godine, dostavi izvještaj Opštinskom timu za zaštitu i spašavanje.

Protiv nesavjesnih počinilaca požara će se nakon operativnih radniji nadležnih organa, a shodno zakonskoj regulativi, podnijeti prekršajne ili krivične prijave.

Naredba stupa na snagu danom objave na Zvaničnoj stranici Opštine Bijelo Polje i važi do 31. oktobra 2024. godine.

        

        Petar Smolović

    _________________

rukovodilac Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje opštine Bijelo Polje


Naredba o zabrani loženja vatre na otvorenom...pdf