Centar za razvoj nevladinih organizacija organizuje Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije predstave lokalnim odbornicima.

Radionica će biti održana 04. aprila, sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Radionica je namijenjena građanima i predstavnicima nevladinih organizacija.


Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća građana i NVO u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou