Na osnovu članova 116 i 117 Zakona o sportu  ("Službeni list Crne Gore", br. 123/21 od 26.11.2021. godine), i članova 13 i 14  Odluke o finansiranju sporta („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi”  br. 08/19), shodno  Pravilniku o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 391/21,  a u skladu sa predlogom Komisije za procjenu Programa utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje donosi sljedeću:

                                                                                                  O D L U K U

 

Usvaja se Predlog odluke Komisije o sufinansiranju sportskih organizacija za 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli.

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na osnovu Predloga odluke Komisije za raspodjelu sredstava na osnovu bodovanja za 2024. godinu, u skladu sa članom 4, 7 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 391/21, UO JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje, u ukupnom iznosu od 12.920,00 eura, opredjeljuje sredstva sljedećim klubovima:

1) Omladinskom fudbalskom klubu “Borac” Bijelo Polje, stečenih 305 bodova, opredjeljuje se 7.243,75 eura;

2) Fudbalskom klubu “Pruška” Bijelo Polje, stečenih 239 boda, opredjeljuje se 5.676,25 eura.

 

             Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br 391/21, u skladu sa prijedlogom Komisije za raspodjelu sredstava na osnovu bodovanja,   UO JU Centra za sport i rekreaciju opredjeljuje sredstva u iznosu od 32,880,00 eura klubovima u kategoriji pojedinačnih sportova, na sljedeći način:

 

                     1) Dzudo klub “Favorit” 335 boda, opredjeljuje se 5.041,08 eura;

                   2) PSK “Cmiljače”, stečenih 153 bodova, opredjeljuje se 2.302,34 eura;

                   3) Boks klub “Fenix”, stečenih 364 boda, opredjeljuje se 5.477,47 eura;

                   4) Karate klub “Jedinstvo” 332 boda, opredjeljuje se 4.995,93 eura;

                   5) STK “Jedinstvo”, stečenih 227 boda, opredjeljuje se 3.415,89 eura;

                   6) Boks klub “Bijelo Polje, stečenih 611 bodova, opredjeljuje se 9.194,32 eura.

                     7) Šah klub ,,Rokada”, stečenih 163 bodova ,opredeljuje se 2.452,97

 

Napomena: kriterijum za vrednovanje bodova ustanovljen je na način što je ukupan broj bodova iznosio 2185 bodova, čime je ustanovljena vrijednost boda od 15,048 eura.

 

                 Na osnovu člana 21 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br 391/21, u skladu sa prijedlogom Komisije za raspodjelu sredstava na osnovu bodovanja,   UO JU Centra za sport i rekreaciju opredjeljuje sredstva u iznosu od 13,800,00 eura klubovima na sljedeći način:

 

                 1) FK“Sedmica”, stečenih 146 bodova, opredjeljuje se 2.300,00 eura;

                 2) FK “Omladinac”, stečenih 136 boda, opredjeljuje se 2.300,00eura;

                 3) SRK “Sinjavac” 51 bodova, opredjeljuje se 2.300,00eura;

     4) Fudbalskom klubu “Meteor”,stečenih 148 bodova, opredjeljuje se 2.300,00 eura;

     5) Teniskom klubu ,,King” stečenih 105  bodova, opredeljuje se 2.300,00 eura;

     6) Teniskom klubu ,,Elitte”,stečenih 140  bodova, opredeljuje se 2.300,00 eura;

 

 

Na osnovu Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br 391/21, u skladu sa prijedlogom Komisije za raspodjelu sredstava ,   UO JU Centra za sport i rekreaciju opredjeljuje sredstva školskim sportskim društvima na sljedeći način:

 

  1. a) Školska sportska društva:
  2. ŠŠD “Marko Miljanov” opredjeljuje se 1.350,00 eura;
  3. ŠŠD “9 Maj” Sutivan opredjeljuje se 1.350,00 eura.
  4. ŠŠD “Miloje Dobrašinović” opredjeljuje se 1.350,00 eura;
  5. ŠŠD “Vladislav Ribnikar” Rasovo opredjeljuje se 1.350,00 eura.

 

            Shodno uvidu u pristiglu dokumentaciju, a na osnovu Zakona o sportu  ("Službeni list Crne Gore", br. 123/21) člana 116 i 117, Odluke o finansiranju spora ("Službeni list Crne Gore", br. 08/19), članova 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 i 13 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finasijskih sredstava br. 391/21, u skladu sa prijedlogom Komisije za procjenu programa utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa,  odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

           

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Upravnom odboru JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje u roku od 8 dana od objave.

 

 

 

 

                                                                                                                 Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                    Eldin Ćorović


Odluka o sufinansiranju sportskih organizacija u 2024. godini...pdf