Lista predloženih kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštne Bijelo Polje za period 2024-2027.godine...pdf