Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje obavještava poljoprivredne proizvođače, držaoce – vlasnike priplodnih grla bikova i pastuva da će se licenciranje istih obaviti od 04.06. do 14.06.2024. godine prema Planu koji je sačinio Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje.

Plan licenciranja priplodnih bikova i pastuva za 2024. godinu na području opštine Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Komisije za licenciranje priplodnih bikova i pastuva na području opštine Bijelo Polje za 2024. godinu