Obustavlja se vodosnabdijevanje 10.06.2024.godine od 13.00h zbog sanacije kvara za sledeća naselja Ravna Rijeka, Kruševo, Rakonje, Medanovići, Babića Brijeg, Rasadnik i Zaimovića Livade...pdf