Na osnovu čl.57. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl.list RCG’’- br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 3/10, 73,10, 38/12) , člana 60. stav 1. tačka 2.  Statuta Opštine Bijelo Polje (’’Sl.list – opštinski propisi“-prečišćen tekst, br. 21/10) i člana 22 i 24 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (’’Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 34/11“),  d o n o s i m:

Z A K LJ U Č A K

 

-       Utvrđuje se Nacrt Odluke o   naknadama  za korišćenje opštinskih  puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

-        Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

-        Javnu raspravu sprovešće Uprava javnih prihoda

-        Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj doprinos da sadržaji odluka budu što kvalitetniji.

 -       Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Upravi javnih prihoda, ul.Slobode bb. Bijelo Polje ili na mail adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Broj: 01-

Bijelo Polje, 05.09.2013. godine

OPŠTINA BIJELO POLJE 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK,

                                                                                                     Aleksandar Žurić


Nacrt odluke o naknadama  za korišćenje opštinskih  puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf