Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti
Kancelarija za rodnu ravnopravnost    
Tel/fax: +382(0) 50 431 415
Adresa: Ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
e-mail: