Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13 do 19.03.2023. godine 

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27 do 05.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20 do 26.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13 do 19.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06 do 12.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 30 do 05.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 23 do 29.01.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16 do 22.01.2023. godine


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 13.03 do 19.03.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 06.03 do 12.03.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 27.02 do 05.03.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 20.02 do 26.02.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 13.02 do 19.02.2023. godine 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 06.02 do 12.02.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 30.01 do 05.02.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 23.01 do 29.01.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 16.01 do 22.01.2023. godine - nije bilo


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

- Dnevni izvodi za period od 13 do 19.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 13 do 19.03.2023. godine - nije bilo

 - Dnevni izvodi za period od 06 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06 do 12.03.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 27 do 05.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 27 do 05.03.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 20 do 26.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20 do 26.02.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 13 do 19.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 13 do 19.02.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 06 do 12.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06 do 12.02.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 30 do 05.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 30 do 05.02.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 23 do 29.01.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 23 do 29.01.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 16 do 22.01.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 16 do 22.01.2023. godine


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 13 do 19.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06 do 12.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 27 do 05.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20 do 26.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 13 do 19.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06 do 12.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 30 do 05.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 23 do 29.01.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 16 do 22.01.2023. godine 


Javna ustanova Muzej - Bijelo Polje 

 JU Muzej ne posjeduje putničko vozilo.

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.03 do 19.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.03 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27.02 do 05.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.02 do 26.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.02 do 19.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16.01 do 12.02.2023. godine


 Javna ustanova Centar za podršku djeci i porodici 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.03 do 19.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.03 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16.01 do 05.03.2023. godine


•Analitičke kartice socijalnih pomoći javnih ustanova i preduzeća koje je osnovala Opština Bijelo Polje

- JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo"-u periodu  od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine nije bilo socijalnih pomoć prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za podršku djeci i porodici-u periodu od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za sport i rekreaciju-u periodu od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Turistička organizacija-u periodu-od od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Ratkovićeve večeri poezije-u periodu-od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Komunalno-Lim''-u periodu-od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Ju Dnevni centar ''Tisa''-u periodu od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Parking servis''-u periodu od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO Vodovod ''Bistrica''-u periodu od 16.01.2023. godine do 19.03.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima.