Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 21.10 do 23.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 14.10 do 20.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 07.10 do 13.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 31.10 do 06.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 24.10 do 30.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 17.10 do 23.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 10.10 do 16.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03.10 do 09.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 26.09 do 02.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 19.09 do 25.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 12.09 do 18.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 05.09 do 11.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 29.08 do 04.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 22.08 do 28.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 15.08 do 21.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 08.00 do 14.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 01.00 do 07.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 25.07 do 31.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 18.07 do 24.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 11.07 do 17.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 04.07 do 10.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27.06 do 03.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.06 do 26.06.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.06 do 19.06.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.06 do 12.06.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 30.05 do 05.06.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 23.05 do 29.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16.05 do 22.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 02.05 do 08.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 25.04 do 01.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 14.04 do 17.04.2022. godine

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 21.11 do 23.11.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 14.11 do 20.11.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 07.11 do 13.11.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 31.10 do 06.11.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 24.10 do 30.10.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 17.10 do 23.10.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 10.10 do 16.10.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 03.10 do 09.10.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 26.09 do 02.10.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 19.09 do 25.09.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 12.09 do 18.09.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 05.09 do 11.09.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 29.08 do 04.09.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 22.08 do 28.08.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 15.08 do 21.08.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 08.08 do 14.08.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 01.08 do 07.08.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 25.07 do 31.07.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 18.07 do 24.07.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 11.07 do 17.07.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 04.07 do 10.07.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 27.06 do 03.07.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 20.06 do 26.06.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 13.06 do 19.06.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 06.06 do 12.06.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 30.05 do 05.06.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 23.05 do 29.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 16.05 do 22.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 09.05 do 15.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 02.05 do 08.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 25.04 do 01.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 14.04 do 17.04.2022. godine

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

- Dnevni izvodi za period od 17.10 do 23.10.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 17.10 do 23.10.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 10.10 do 16.10.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 10.10 do 16.10.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 03.10 do 09.10.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 03.10 do 09.10.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 26.09 do 02.10.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 26.09 do 02.10.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 19.09 do 25.09.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 19.09 do 25.09.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 12.09 do 18.09.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 12.09 do 18.09.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 05.09 do 11.09.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 05.09 do 11.09.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 29.08 do 04.09.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 29.08 do 04.09.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 22.08 do 28.08.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 22.08 do 28.08.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 15.08 do 21.08.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 15.08 do 21.08.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 08.08 do 14.08.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 08.08 do 14.08.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 01.08 do 07.08.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 01.08 do 07.08.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 25.07 do 31.07.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 25.07 do 31.07.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 18.07 do 24.07.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 18.07 do 24.07.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 11.07 do 17.07.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 11.07 do 17.07.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 04.07 do 10.07.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 04.07 do 10.07.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 27.06 do 03.07.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 27.06 do 03.07.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 20.06 do 26.06.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20.06 do 26.06.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 13.06 do 19.06.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 13.06 do 19.06.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 06.06 do 12.06.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06.06 do 12.06.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 30.05 do 05.06.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 30.05 do 05.06.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 23.05 do 29.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 23.05 do 29.05.2022. godine- nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 16.05 do 22.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 16.05 do 22.05.2022. godine- nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 02.05 do 08.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 02.05 do 08.05.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 25.04 do 01.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 25.04 do 01.05.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 14.04 do 17.04.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 14.04 do 17.04.2022. godine - nije bilo

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 17.10 do 23.10.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 10.10 do 16.10.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 03.10 do 09.10.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 26.09 do 02.09.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 19.09 do 25.09.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 12.09 do 18.09.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 05.09 do 11.09.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 29.08 do 04.09.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 22.08 do 28.08.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 15.08 do 21.08.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 08.08 do 14.08.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 01.08 do 07.08.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 25.07 do 31.07.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 18.07 do 24.07.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 11.07 do 17.07.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 04.07 do 10.07.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 27.06 do 03.07.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20.06 do 26.06.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 13.06 do 19.06.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06.06 do 12.06.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 30.05 do 05.06.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 23.05 do 29.05.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 16.05 do 22.05.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 02.05 do 08.05.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 25.04 do 30.04.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 14.04 do 17.04.2022. godine

 


Javna ustanova Muzej - Bijelo Polje 

 JU Muzej ne posjeduje putničko vozilo.

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 21.11 do 23.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 14.11 do 20.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 07.11 do 13.11.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 17.10 do 23.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 10.10 do 16.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03.10 do 09.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 26.09 do 02.10.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 19.09 do 25.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 12.09 do 18.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 05.09 do 11.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 29.08 do 04.09.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 22.08 do 28.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 15.08 do 21.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 08.08 do 14.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 01.08 do 07.08.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 18.07 do 24.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 11.07 do 17.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 04.07 do 11.07.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 14.04 do 03.07.2022. godine


Javna ustanova Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje

 JU Centar za podršku djeci i porodici ne posjeduje putničko vozilo.

- Analitička kartica za period od 27.06 do 04.07.2022. godine

- Analitička kartica za period od 20.06 do 26.06.2022. godine


•Analitičke kartice socijalnih pomoći javnih ustanova i preduzeća koje je osnovala Opština Bijelo Polje

- JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo"-u periodu od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoć prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za podršku djeci i porodici-u periodu od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za sport i rekreaciju-u periodu od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Turistička organizacija-u periodu-od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Ratkovićeve večeri poezije-u periodu-od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Komunalno-Lim''-u periodu-od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Ju Dnevni centar ''Tisa''-u periodu-od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Parking servis''-u periodu-od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO Vodovod ''Bistrica''-u periodu-od 11.04.2022.godine do 23.11.2022.godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;