Centar za informacioni sistem

 

 

Vasko Radović, direktor

Telefon: +382 (0) 50 431 710; +382 (0) 50 433 090

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 28

 

3. Centar za informacioni sistem obavlja poslove koji se odnose na:

 

- organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine, organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe i službe lokalne uprave i ustanove čiji je osnivač Opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;

- predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema; kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema; predlaganje automatizacije poslova u javnim preduzećima i ustanovama i u tom smislu izradu projektnih zadataka i učestvovanje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;

- izradu i realizaciju internih planova edukacije i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izradu planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;

- primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije;

- organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka, sprovođenje mjera bezbijednosti informacija u skladu sa međunarodnim standardima; obezbjeđivanje sistema rada javnog video nadzora;

- vršenje izrade rezervnih kopija (sistem bekapa) podataka informacionog sistema Opštine;

- obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa Opštine i učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i ažurira web sajt Opštine, objavljuje nacrte akata koje donosi Skupština i predsjednik Opštine, objavljuje plan i program učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, obavještava o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, izvještaje sa sjednica Skupštine opštine i donijetim odlukama i drugim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi Opštine i dr.).

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za predsjednika Opštine;

- vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Centra, u skladu sa zakonom.


images/2017/program_rada_centra_za_informacioni_sistem_za_2017_godinu[22]