Milanko Minić, direktor

 

Telefon: +382 (0) 50 484 802

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

  

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 

 

                                                                                                                                   Član 16

Direkcija za izgradnju i investicije
vrši poslove koji se odnose na:

1) izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine, shodno Programu uređenja prostora;

2) izradu potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje UTU; prijavu građenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata koje finansira Opština, shodno Programu uređenja prostora;

3) pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata; komunalno opremanje istog, shodno Programu uređenja prostora;

4) učestvovanje u izradi planova razvoja Opštine;

5) učestvovanje u izradi jednogodišnjeg Programa uređenja prostora;

6) iniciranje pokretanja postupka eksproprijacije nepokretnosti u skladu sa Programom uređenja prostora;

7) organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova;

8) obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;

9) obavljanje geodetskih poslova za potrebe Direkcije;

10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

11) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

12) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Direkcije kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu,
predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

13) druge poslove, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.