Služba za unutrašnju reviziju

 

 

, rukovodilac
 
 
Telefon: +382 (50) 432 303
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 29

 

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

 

- operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;

 

- procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;

 

- izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja predsjedniku Opštine;

 

- obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;

 

- praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;

 

- davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;

 

- izradu stateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih;

 

- izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;

 

- saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;

 

- saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;

 

- praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije;

 

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;