Služba za zajedničke poslove

 

Žarko Šebek, načelnik

 

Telefon: +382 (0) 50 432 534

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

 

Član 22

 

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave koji se odnose na:

 

- kancelarijsko poslovanje, poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, obrade predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja;

 

- poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi i službe lokalne uprave i mjesne zajednice; poslove ekonomata, poslove tekućeg i investicionog održavanja pokretnih i nepokretnih stvari koje koriste organi i službe lokalne uprave; poslove održavanja higijene službenih prostorija;

 

- poslove osiguranja službenika i namještenika i imovine Opštine;

 

- poslove obezbjeđenja i zaštite lica, zaposlenih i objekata u kojima su smješteni organi i službe Opštine i drugih objekata u skladu sa posebnim zakonom;

 

- portirske poslove;

 

- poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;

 

- pomoćno- tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine;

 

- poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe lokalne uprave;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

 

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Službe;

 

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih tumačenjaOpštinskih propisa u ovim oblastima, vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Službe, u skladu sa zakonom.