Milonja Rakonjac, načelnik

 
 

Telefon: +382 050 123

Adresa: Ul. Tršova, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)


                                                                                                                                       Član 20

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa donesenih u oblasti zaštite i spašavanja;

2) spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;

3) organizovanje spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara, prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća i vršenje evakuacije sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa, hemijskih, bioloških i radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija;

4) servisiranje protivpožarnih aparata i opreme;

5) učešće u pripremi i sprovođenju planova i programa procjene zaštite od požara, poplava, zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;

6) organizovanje obuka na poslovima zaštite i spašavanja;

7) pružanje usluga dopremanja vode i slične usluge privrednim društvima, drugim pravnim licima i građanima;

8) saradnju sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;

9) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

10) pripremu izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

11) pripremu izvještaja o stanju u oblasti zaštite i spašavanja sa predlogom mjera, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

12) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.