Uprava javnih prihoda

 

 

Veselin Merdović, direktor

 

Telefon: +382 (0) 50 432 814

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 18

 

1. Uprava javnih prihoda vrši poslove uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada), u skladu sa

zakonskim i podzakonskim propisima;

- analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u saradnji sa Sekretarijatom za finansije, u cilju definisanja

odgovarajuće fiskalne politike;

- vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;

- propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave;

- preduzimanje mjera naplate lokalnih javnih prihoda, shodno Zakonu o poreskoj administraciji i drugim

propisima;

- kontrolu lokalnih javnih prihoda i donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;

- pripremu periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđenje

funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđenje

monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđenje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;

- obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada Uprave;

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih tumačenjaOpštinskih propisa u ovim oblastima; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Uprave, u skladu sa zakonom.


VAŽNA DOKUMENTA:

 

Odluka o lokalnim administrativnim taksama

Odluka o lokalnim komunlnim taksama

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Odluka o naknadama za korištenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o porezu na nepokretnosti

Odluka o visini naknade za ustupanje gradjevinskog zemljista na privremeno koriscenje

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje