Sekretarijat za uređenje prostora

Aleksandra Bošković, sekretarka
 
Tel/fax: +382 (0) 50 432 921
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 12

 

 

Sekretarijat za uređenje prostora vrši poslove uprave koji se odnose na:

 

- pripremu propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta; praćenje stanje uređenja prostora u vidu jednogodišnjeg izvještaja o uređenju prostora; vođenje dokumentacione osnove u cilju izrade planskih dokumenata i analize sprovođenja dokumenata;

 

- pripremu programa planiranja i uređenja prostora; obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata; čuvanje prostorno planske dokumentacije; izdavanje izvoda iz planskih dokumenata; vođenje evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora i drugim podacima značajnim za planiranje i uređenje prostora, objektima koji sub sagrađeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim;

 

- izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte iz svoje nadležnosti i izdavanje rješenja o organizovanju tehničkog pregleda ;

 

- rješavanje po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova stambene zgrade u stan, odnosno poslovni prostor;

 

- izdavanje rješenja o uklanjanju objekata na zahtjev vlasnika;

- rješavanje po zahtjevima za postavljanje odnosno građenje i ukljanjanje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;

- rješavanje po zahtjevima za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata;

 

 

- utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

 

- utvrđivanje uslova i izdavanje potrebnih odobrenja za izgradnju i postavljanje spomenika, spomen obilježja i skulptura;

 

- rješavanje po zahtjevima za postavljanje javnih česama i fontana;

 

- pripremanje propisa i drugih akata kojima se utvrđuju mjerila za kategorizacijuOpštinskih puteva;

 

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacija;

 


Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista