Zahtjevi za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama

 2021. godina

20.10.2021 godine - Zahtjev - Dizdarević Šefćet

15.10.2021 godine - Zahtjev - Nuhodžić Ekrem

12.10.2021. godine - Zahtjev Kajević Hajro i Kajević Emin

07.10.2021. godine Zahtjev - Šabović Fuad

27.09.2021. godine Zahtjev - D.O.O Matino Company

03.09.2021. godine Zahtjev - Brahaj Nazmija

30.08.2021. godine Zahtjev - Čelebić Džemal

16.08.2021. godine Zahtjev - Crnovršanin Salja

13.08.2021. godina Zahtjev - Spahić Arslan

13.08.2021. godine Zahtjev - Mehović Rasim

10.08.2021. godine Zahtjev - Taruh Rešad

05.08.2021. godine Zahtjev - Gredić Refik

02.08.2021. godine Zahtjev - Šebek Žarko

30.07.2021. godine Zahtjev - Knežević Miodrag

09.07.2021. godine Zahtjev - Kajević Hajro - Garo

09.07.2021. godine Zahtjev - Kočović Miroslav

08.07.2021. godine Zahtjev - Palević Duška

02.07 2021. godine Zahtjev - Jovović Saša

16.06.2021. godine Zahtjev - Lovćen osiguranje AD Podgorica

16.06.2021. godine Zahtjev - Joksimović Miladin

03.06.2021. godine Zahtjev - Ćorović Ćerim

01.06.2021. godine Zahtjev - Zejak Miloš

19.05.2021.godine Zahtjev Ćorovic Ćerim

30.04.2021.godine Zahtjev Markovic Veljko

27.04.2021.godine Zahtjev Hajrović Damir

26.04.2021.godine Zahtjev Šćekić Duško

22.04.2021.godine Zahtjev Kemal Musić

05.04.2021.godine Zahtjev Raif Hasić

23.03.2021. godine Zahtjev - Jokić Siniša

18.03.2021.godine Zahtjev Hadžimuhović Refik

16.03.2021. godine Zahtjev Dobardžić Kemal

16.03.2021. godine Zahtjev Šabanovic Kemal

12.03.2021. godine Zahtjev Hadžimuhović Almir

10.03.2021. godine Zahtjev -DOO OKOV-Podgorica

03.03.2021. godine Zahtjev -Rutović Slavko

02.03.2021. godine Zahtjev -Pešterac Milivoje

23.02.2021. godine Zahtjev -Begović Zećo

22.02.2021. godine Zahtjev -Kljajević Vlatko

17.02.2021. godine Zahtjev -Veličković Vasko

11.02.2021. godine Zahtjev -Šabotić Halit

29.01.2021. godine Zahtjev -Kajević Nermina

 

 2020. godina

15.12.2020 godine Zahtjev -Balić Đževad

14.12.2020 godine Zahtjev - Adrović Adem

27.11.2020 godine Zahtjev- Kofrc Sabina

13.11.2020.godine Zahtjev Stanić Emir

10.11.2020.godine Zahtjev Ivezic Radomir

09.11.2020.godine Zahtjev Sasa Jovovic

09.11.2020. godine Zahtjev Brzac Hata

29.10.2020. godine Zahtjev - Jelić Marija

12.10.2020 godine Zahtjev -Crnovršanin Amra

09.10.2020 godine Zahtjev -Rabrenović Miloš -Milanka

05.10.2020 godine - Zahtjev - Kočović Miloje

20.07.2020. godine Zahtjev - Vukašin Bugarin

22.06.2020.godine Zahtjev Čabarkapa Radomir

22.06.2020.godine Zahtjev Amidović Sadik

16.06.2020. godine Zahtjev - Amidović Sadik

18.05.2020.godine Zahtjev Bojadžić Refik

11.03.2020.godine - Zahtjev Sošić Aleksandar

02.03.2020.godine - Zahtjev Kasumović Safet

28.02.2020.godine - Zahtjev Hajrović Damir

26.02.2020.godine - Zahtjev Premtić Edin

31.01.2020.godine - zahtjev Begović Avdulah

13.01.2020.godine - Zahtjev Spahić Esad