Zahtjevi za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na spoljni izgled privremenih objekata

2023. godina 

10.05.2023.godine Zahtjev - Konatar Zoran

 

2022. godina 

31.08.2022. godine Zahtjev - D.O.O DAMJANOVIĆ Bijelo Polje

09.08.2022. godine Zahtjev - D.O.O. DAMJANOVIĆ CO Bijelo Polje

 10.06.2022. godine Zahtjev - Bulatović Vuksan

20.04.2022. godine Zahtjev - Sekretarijat za investicije Opštine Bijelo Polje - Trim staza

20.04.2022. godine Zahtjev - D.O.O. EPKOM

14.04.2022. godine Zahtjev - Sekretarijat za investicije Opština Bijelo Polje - igralište

14.04.2022. godine Zahtjev - Sekretarijat za investicije Opština Bijelo Polje - nadstrešnica

14.04.2022. godine Zahtjev - Sekretarijat za investicije Opština Bijelo Polje - parkiralište

14.04.2022. godine Zahtjev - Sekretarijat za investicije Opština Bijelo Polje - tank za vodu

 

2021. godina 

04.10.2021 godine Zahtjev - Crnogorski Telekom AD

24.06.2021.godine Zahtjev Crnogorski Telekom AD Podgorica

 

2020. godina 

05.10.2020 godine Zahtjev Crnogorski Telekom AD Podgorica

01.10.2020 godine Zahtjev Crnogorski Telekom, AD Podgorica

19.06.2020.godine Zahtjev DOO Njogo Bijelo Polje     

16.04.2020.godine Zahtjev - Crnogorski Telekom AD

29.02.2020.godine Zahtjev - M.O.R.T. Cmiljača  

29.01.2020. godine Zahtjev - Direkcija za izgradnju i investicije, Opština B. Polje