2023. godina 

19.05.2023. godine Rješenje - Konatar Zoran

 

2022. godina 

22.09.2022. godine Rješenje - D.O.O DAMJANOVIĆ CO - Bijelo Polje

23.08.2022. godine Rješenje - D.O.O DAMJANOVIĆ CO - Bijelo Polje

04.07.2022. godine Rješenje - Bulatović Vuksan

10.06.2022. godine Rješenje - Sekretarijat za investicije Opštine Bijelo Polje

24.05.2022. godine Rješenje - D.O.O EPKOM, Berane

 

2021. godina

08.10.2021 godine. Rješenje - Crnogorski Telekom AD Podgorica

09.07.2021 godine. Rješenje - Crnogorski Telekom AD Podgorica

 

 

2020. godina

26.10.2020 godine Rješenje Crnogorski Telokom AD

26.10.2020 godine Rješenje Crnogorski Telekom AD

29.06.2020. godine Rješenje - DOO NJOGO

16.03.2020.godine Rješenje MORT - Cmiljača

13.03.2020. godine Rješenje - Direkcija za izgradnju i investicije, Opština Bijelo Polje