Zahtjevi za davanje saglasnosti na program privremenih objekata

2021. godina 

23.07.2021 godine Zahtjev- Sekreterijat za stambeno- komunalne poslove i saobraćaj

29.03.2021.godine Zahtjev Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj