SPISAK ZAPOSLENIH

1.

Dejan Luković

VD sekretata

Sektor za komunalne poslove

1.       

Mensur Muzurović

Rukovodilac Sektora

2.       

Vukica Bajčeta

Samostalna savjetnica I

3.       

Radojka Radović

Samostalna savjetnica II

4.       

Lidija Bugarin

Samostalna savjetnica III

5.       

Aida Džafić

Savjetnica I

6.       

Basar Bećirović

Savjetnik I

7.       

Elvedin Trubljanin

Samostalni referent  IV

Sektor za saobraćaj

1.       

Mirzet Balić

Samostalni savjetnik I

2.       

Jadranka Radojević

Samostalna savjetnica I

3.       

Hasan Džogović 

Savjetnik I

4.       

Nada Korać

Savjetnica I

Sektor za stambene poslove

1. Nina Popović Rukovodilac Sektora
2. Anita Suljević Samostalna savjetnica I
3. Mirza Muslić  Viša savjetnica III

 

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

1

Dejan Luković

VD sekretata

1 058.11€

Septembar 2019