SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.        

Sefida Ćatović

Samoatalna referentica- tehnička sekretarka

2.        

Samedin Agović

Rukovodilac Sektora za preduzetništvo i turizam

3.        

Tanja  Krgušić

Samostalna savjetnica I za privredu i saobraćaj

4.        

Sanja Smolović

Samostalna savjetnica III za privredu

5.        

Danijela Dulović

Viša savjetnica III za preduzetništvo

6.        

Fazila Polumenta

Rukovoditeljka-Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu

7.        

Fadil Bahović

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

8.        

Milisav Guberinić

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

9.        

Vladimir Femić

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

10.    

Nada Konatar

Samostalna savjetnica I za poljoprivredu

11.    

Sado Kujović

Samostalni savjetnik II za poljoprivredu

12.    

Mersida Hrapović

Samostalna savjetnica III za poljoprivredu

13.    

Ilda Durović

Samostalna  savjetnica I za vodoprivredu

14.    

Jasmin Smailović

Samostalni savjetnik I za vodoprivredu

15.    

Kevera Dizdarević

Menadžerka biznis zona-Rukovoditeljka sektora biznis zona

16.    

Stanislav Čabarkapa

Samostalni savjetnik I za ekonomsko finansijske poslove

17.    

Nataša Bošković

Samostalna referentkinja za unos kompijuterske baze podataka

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Slobodan Jelić

Sekretar Sekretarijata

1600,20 €

 Januar 2021.godine