Spisak zaposlenih u Službi za zajedničke poslove i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


ZAKONSKA REGULATIVA


ODLUKE I AKTI

 

Uputstvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe un arhivskom depou Opštine Bijelo Polje 

Odluka o formiranju arhivskog depoa Opštine Bijelo Polje

 

 


 IZDATA RJEŠENJA:2017

 

Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke

Rješenje o obrazovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji