Spisak zaposlenih u Sekretarijatu za uređenje prostora i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 
 
 
 
 
 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave("Službeni list Crne Gore", br. 068/17)

Zakon o unaprjeđenju poslovnog ambijenta("Službeni list Crne Gore", br. 040/10)

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18)

Zakon o infrastrukturi prostornih podataka("Službeni list Crne Gore", br. 037/17)

 


ODLUKE I AKTI

 

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa Opštine Bijelo Polje

Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata Opštine Bijelo Polje

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Ciglana

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ''Centralne zone'' Bijelo Polje

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Lješnica ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/18)

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije ''Trgovačko-poslovnog centra Rakonje'',


Zahtjeve možete pogledati ovdje

UTU uslove možete pogledati ovdje

Građevinske dozvole možete pogledati ovdje

Upotrebne dozvole možete pogledati ovdje