Spisak zaposlenih u Upravi javnih prihoda i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Program rada za 2023.godine

 
 
 
 
 
 
 

 


ZAKONSKA REGULATIVA

 

Zakon o poreskoj administraciji("Sl. list RCG", br. 065/01, 080/04, 029/05, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17)

Zakon o lokalnim komunalnim taksama("Sl list RCG", br. 027/06, Sl list CG", br.033/18)

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl list RCG", br. 065/01, 012/02, 037/04, 029/05, 078/06, 004/07 od 24.01.2007, ‘’Sl. list CG", br. 086/09, 073/10, 040/11, 014/12,006/13, 062/13, 060/14, 079/15, 083/16)

Zakon o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 055/03, 046/04, 081/05, 002/06, Sl.list Crne Gore", br. 022/08, 077/08, 003/09, 040/10, 020/11, 026/11, 056/13, 045/14, 053/16, 037/17)

Zakon o porezu na nepokretnosti ("Sl list RCG", br. 065/01, 069/03, Službeni list Crne Gore", br. 075/10, 009/15, 044/17)

Zakon o porezu na promet nepokretnosti("Službeni list Crne Gore", br. 036/13)

Zakon o boravišnoj taksi("Službeni list Republike Crne Gore", br. 011/04, 013/04, Službeni  list Crne Gore", br. 073/10, 048/15)

Zakon o prekršajima("Službeni list Crne Gore", br. 001/11, 006/11, 039/11, 032/14, 043/17, 051/17)

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju("Službeni list Crne Gore", br. 036/11, 028/14, 020/15, 022/17, 076/17)

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja ("Službeni list Crne Gore", br. 083/16)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave("Službeni list Republike Crne Gore", br. 042/03 od 16.07.2003, 044/03 od 28.07.2003, Službeni list Crne Gore", br. 005/08, 051/08, 074/10, 001/15, 078/15, 003/16, 030/17, 092/17)


ODLUKE I AKTI

 

Odluka o lokalnim komunalnim taksama opštine Bijelo Polje

Odluka o članskom doprinosu turističkim organizacijama

Odluka o porezu na nepokretnosti u opštini Bijelo Polje

Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o lokalnim administrativnim taksama

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 038/03 od 31.12.2003, Službeni  list Crne Gore - opštinski propisi", br. 006/16)

Odluka o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica za 2017. godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.032/17)

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.004/05, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.005/13, 032/13, 036/14)

Odluka o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 005/02, 006/05, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/17, 018/17, 014/18)

Odluka o boravišnoj taksi ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.04/05)


IZDATA RJEŠENJA:2018