SPISAK ZAPOSLENIH

Rb.

Ime i prezime

Zvanje

1.       

Bošković Aleksandra

Sekretar Sekretarijata

2.       

Bošković Budimka

Rukovodilac sektora za prostorno planiranje

3.       

Kljajević Zoran

Samostalni savjetnik II za pravne poslove

4.       

Bahović Feriz

Samostalni savjetnik II za izgradnju objekata

5.       

Bugarin Dobrila

Samostalni savjetnik I za izgradnju i legalizaciju objekata

6.       

Ojdanić Ljiljana

Viši savjetnik III za izgradnju objekata

7.       

Badžić Fehima

Samostalni referent–administrativni sekretar

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Rb.

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.       

Aleksandra Bošković

Sekretar

1488,18 €

  01.Septembaar 2020.godine