SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.        

Bisera Alihodžić

Glavna gradska arhitektica

2.

Radosav Kljajević

Samostalni savjetnik I

3.        

Denisa Međedović

Samostalni savjetnik II

4.        

Selma Zulović

Samostalna referentkinja-tehnička sekretarka

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Bisera Alihodžić

Glavna gradska arhitektica

  1674,89 €

  Januar 2021.godine