Izdata rješenja - 2019

 

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama br 02/1-4800/1 od 03.12.2019.godine po zahtjevu Vasa Obradovića

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama br 02/1-905/1 od 26.03.2019. godine po zahtjevu CRNVO iz Podgorice

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama br 02/1-749/1 od 05.02.2019. godine po zahtjevu Zorana Boškovića

 


Izdata rješenja - 2018

 

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama br 02-1-5819 od 18.12.2018. godine po zahtjevu Danilo Mrdak

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama br 02-738/1 od 28.03.2018. godine po zahtjevu NVO ''INSTITUT ALTERNATIVA'' iz Podgorice

Obavještenje o objavljivanju informacije broj 02/1 – 395/1 od 15.02.2018

Obavještenje o objavljivanju informacije broj 02/1 – 396/1 od 14.02.2018

 

 


 

 Izdata rješenja - 2017

 

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama br 02-926/1 od 16.03.2017. godine po zahtjevu NVO MANS iz Podgorice