Izdata rješenja - 2017

Rješenje br. 01-18/8/2 od 18.01.2017. o slobodnom pristupu informacija po zahtjevu NVO EUROMOST iz Bijelog Polja